OM MIG

OM MIG

Jeg er født i 1969 og autoriseret psykolog og har en efteruddannelse
i kognitiv terapi. Derudover har jeg en række certificeringer i
psykologiske værktøjer.
Jeg har 15 års erfaring fra det privatpraktiserende som terapeut. Jeg arbejder også som Børnesagkyndig dommer.
Jeg har gennem hele min tid som psykolog modtaget supervision
og egen-terapi af andre specialiserede psykologer.

Jeg er Medlem af Sakt (selskab for adfærds og kognitiv terapi)

Som psykolog følger jeg de Etiske Principper for Nordiske Psykologer (kan læses på www.dp.dk), og jeg handler i overensstemmelse med Psykologloven (www.retsinformation.dk). Det er Psykolognævnet, der administrerer Psykologloven. Psykolognævnet arbejder under Socialministeriet.
Jeg har tavshedspligt i henhold til Psykologloven.
Psykologtitlen er en beskyttet titel og udelukkende forbeholdt psykologer.

Jeg trækker særligt på de kognitive terapeutiske teorier og metoder,  samt eksistentialistiske-, psykodynamiske- men med udgangspunkt i hvad der fungerer bedst for den enkelte i den givne situation.