OM MIG

OM MIG

Jeg blev færdiguddannet som psykolog i 2004 og I 2008 opnåede jeg autorisation under godkendelse af Psykolognævnet. Og siden har jeg opnået godkendelse som specialist i klinisk psykologi og psykoterapi af Dansk psykolog forening.
Jeg er født i 1969 og har en efteruddannelse i kognitiv terapi. Derudover har jeg en række certificeringer i
psykologiske værktøjer.
Jeg har 16års erfaring fra det privatpraktiserende som terapeut. Jeg arbejder også som Børnesagkyndig dommer.
Jeg har gennem hele min tid som psykolog modtaget supervision
og egen-terapi af andre specialiserede psykologer og holder mig opdateret på den nyeste forskning. Derudover holder jeg løbende mine kompetencer ved lige ved hjælp af kurser og efteruddannels.

 

Jeg er Medlem af Sakt (selskab for adfærds og kognitiv terapi)

Som psykolog følger jeg de Etiske Principper for Nordiske Psykologer (kan læses på www.dp.dk), og jeg handler i overensstemmelse med Psykologloven (www.retsinformation.dk). Det er Psykolognævnet, der administrerer Psykologloven. Psykolognævnet arbejder under Socialministeriet.
Jeg har tavshedspligt i henhold til Psykologloven.
Psykologtitlen er en beskyttet titel og udelukkende forbeholdt psykologer.

Jeg trækker særligt på de kognitive terapeutiske teorier og metoder,  samt eksistentialistiske-, psykodynamiske- men med udgangspunkt i hvad der fungerer bedst for den enkelte i den givne situation.