SAMTALETERAPI

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik
Velkommen i min praksis. Da jeg har journalpligt, noterer jeg og opbevarer oplysninger om dig og dit forløb. Nedenstående er information om, hvordan jeg behandler dine data.

Hvilke oplysninger behandler jeg?
Jeg behandler oplysninger om personlige, sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for din behandling. Herunder navn, adresse, cpr.nr samt din journal.

Formålet med oplysningerne er at give dig en god og relevant behandling. Behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Dine oplysninger kommer primært fra dig selv, men vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre såsom din forsikring eller læge, hvis du har givet samtykke hertil.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger
Vi har tavshedspligt, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Vi har dog pligt til at bryde vores tavshedspligt, hvis du selv eller andre er i åbenlys fare.

Vi sender oplysninger til betalere såsom forsikring og kommuner, hvis disse helt eller delvist betaler dine regninger. Vi udveksler kun de oplysninger, der er nødvendige til brug for afregning og kun med dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer din journal i 5 år efter forløbets afslutning. Herefter destrueres den. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til berigtigelse. I henhold til psykologloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Men hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne, så kan der laves en tilføjelse om dette i journalen.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til en hver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klage
Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, må du meget gerne give mig besked.

Herudover kan du klage til datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig
Den psykolog som du starter i et forløb hos, er din dataansvarlige.

Sidst opdateret 25.05.2018